Järjestyssäännöt

Ilmoita kaikista tapaturmista, onnettomuuksista, järjestyshäiriöistä ja muista ongelmista välittömästi järjestyksenvalvojille tai muille tapahtumanjärjestäjille. Puutumme epäasialliseen ja järjestyssääntöjen vastaiseen käytökseen, ja järjestyksenvalvojat kutsuvat tarvittaessa viranomaiset.

Järjestyksenvalvojien, tapahtumanjärjestäjien sekä viranomaisten antamia ohjeita on toteltava kaikissa tilanteissa. Järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä tai muuten yhteistyöhaluton kävijä tapahtumasta.

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena ei ole estää tai hillitä hauskanpitoa tapahtumassa. Järjestyssäännöissä ei myöskään luetteloida kaikkia kiellettyjä asioita.

Yleistä

Finncon on avoin kaikille. Syrjintä on Suomessa laitonta. Käyttäydymme sen mukaisesti.

Hätätilanteet

Hätätilanteesta on ilmoitettava välittömästi infoon (+358 44 946 2860) ja tai turvallisuusvastaavalle (+358 41 480 8873), joka hälyttää tarvittaessa apua.

Akuuteissa hätätilanteissa soita kuitenkin ensin hätänumeroon 112, ja sen jälkeen ilmoita hätätilanteesta myös järjestäjille.

Häirintätilanteet

Finnconissa on erillinen tiimi hoitamassa häirintätilanteita. Mikäli kohtaat tai todistat minkäänlaista häirintää, ilmoita asiasta lähimmälle järjestyksenvalvojalle tai infotiskille, tai soita häirintäyhdyshenkilöille, puhelin +358 41 492 8983. Tarvittaessa kuka tahansa tapahtuman järjestäjistä ohjaa asian eteenpäin.

Tapahtumapaikasta

Tapahtumapaikan roskaaminen, sotkeminen tai rikkominen on ehdottomasti kiellettyä. Yleisöltä suljetuille alueille tunkeutuminen on kiellettyä. Myöskään peitettyihin laitteisiin tai kalusteisiin ei saa kajota eikä esteeksi asetettuja kalusteita tai muita esteitä siirtää.

Mainosten, ilmoitusten tai muiden vastaavien papereiden tai esineiden kiinnittäminen tapahtumapaikan seinille on ehdottomasti kiellettyä. Puhdistuskulut veloitetaan teippaajalta.

Jätteiden tehokas kierrätys ja lajittelu on osa Aalto-yliopiston kestävän kehityksen strategiaa. Lajittele jätteet oikein jäteastioihin.

Cosplay, propit, ja asereplikat

Pyydämme kaikkia isojen proppien ja esineiden kanssa liikkuvia olemaan erityisen varovaisia. Kaikki valomiekkaa suuremmat asereplikat jätetään ala-aulassa sijaitsevaan narikkaan.

Kaikenlaisten aseiden tai niitä muistuttavien esineiden tuominen tapahtumaan on pääsääntöisesti kiellettyä. Tällaisia esineitä ovat muun muassa airsoft-aseet, muut asereplikat, koristemiekat, kaikenlaiset teräaseet, sekä kaikki muut aseeksi tulkittavat tai sellaista erehdyttävästi muistuttavat esineet. Päätös perustuu järjestyslain 10. pykälään, joka kieltää aseet ja niitä muistuttavat esineet julkisilla paikoilla.

Menemme turvallisuus edellä ja vältämme lööppeihin päätymistä.

Naamiaisissa kilpailija saa kantaa ja esitellä asuunsa kuuluvaa asetta. Turvallisuus ja varovaisuus on tarpeen ottaa huomioon myös esitysten aikana. Pyrotekniikka on kiellettyä.

Tämänhetkisen maailmantilanteen vuoksi haluamme myös ottaa huomioon tapahtumassa mahdollisesti vierailevat sodasta kärsimään joutuneet kävijämme. Tästä syystä aitojen sotilasasujen ja niitä muistuttavien asujen käyttö on tapahtumassa kielletty.

Kulkuväylistä

Tapahtumapaikan kulkuväyliä ei saa tukkia. Portailla ei saa istua, jotta ruuhkia voidaan välttää.

Alkoholi ja muut päihdyttävät aineet

Omien alkoholijuomien ja muiden päihdyttävien aineiden hallussapito ja nauttiminen tapahtuma-alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä on ehdottomasti kiellettyä. Järjestyksenvalvojat takavarikoivat tavattaessa päihteet kävijältä sekä tarvittaessa poistavat häiriötä aiheuttavan kävijän tapahtumasta. Tapahtumapaikalla ei ole anniskelua.

Tupakointi

Kampus on savuton. Missään tapahtumapaikan sisätiloissa ei saa tupakoida. Tupakointikielto koskee myös sähkötupakkaa. Tupakointiin on osoitettu ulkona alue Z-sisäänkäynnin vieressä.